Over

De Vlaamse Visveiling (VLV)

De Vlaamse Visveiling, een private onderneming, exploiteert twee veilingen gelokaliseerd in de 2 Vlaamse vissershavens Zeebrugge en Oostende.

De missie van de Vlaamse visveiling is het samenbrengen van de vraag naar en het aanbod van verse wilde vis met als doel de beste prijs te bekomen voor producenten en kopers.

De aangevoerde vis wordt in realtime verkocht via het internet op een netwerk welke 3 klokken verbindt nl. in Zeebrugge, Oostende en Nieuwpoort.

Jaarlijks vindt zo’n 17 miljoen kg vis hun weg via groothandel naar consumenten binnen gans Europa.

Het European Food Centre (EFC)

Het European Food Centre is een logistiek platform en bestaat uit twee clusters van visserijbedrijven met de twee veilingen als motor.

De beide clusters bevatten samen zo’n 130 bedrijven en stellen +/- 800 mensen tewerk in de visserijsector.

Zowel in de vissershaven van Zeebrugge als in de vissershaven van Oostende wordt verder gewerkt aan de ontwikkeling en organische groei van het lokale cluster.

De aanwezige bedrijven bestaan enerzijds uit vishandel en visverwerking, welke de vraag naar vis ondersteunen. Anderzijds is de aanwezigheid van dienstverlenende bedrijven onontbeerlijk voor de continuïteit van de ganse sector.

Dienstverlening door de visveiling

De visveiling handhaaft zijn status als “huis van vertrouwen” voor de diverse aanvoerders, groothandelaars en visverwerkingsindustrie door het aanbieden van diverse diensten :

  • Sorteren van vis door middel van een aangepast machinepark en een poule van 60 mensen
  • Veilen van de vis via een up to date veilsysteem
  • Keuring van aangeboden vis
  • Bevoorrading van ijs
  • Kistenwas
  • Transport coordinatie
  • Bevoorraden van schepen